A E F M R S W
Hier vindt u alles wat u moet weten over individuele producten en voorwaarden met betrekking tot schoorsteen- en uitlaattechnologie. We proberen alle termen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen en onze kennis met u te delen. Veel leesplezier.

Die nieuwste artikelen

Enkelwandig-en dubbelwandig RVS Rookkanaal

RVS Rookkanalen worden in het interieur geïnstalleerd als alternatief voor roestvrijstalen rookkanalen op de buitenmuur. Onder bepaalde omstandigheden is de installatie van een buitenkoker niet...

Muurdoorvoer

Als u een rookkanaal aansluit en u de vereiste verbinding wilt maken via een wand of plafond van brandbaar materiaal

De meest gelezen artikelen

Schoorsteenverlengstuk

Schoorsteenverlengstukken en open haard verlengingen, dienen om een schoorsteen van bakstenen te verlengen. Hier wordt de uit roestvrij staal bestaande schoorsteenverlenging met de insteekkoker in...

Schoorsteenafdekking

Onder schoorsteenafdekkingen worden gewoonlijk afdekkingen van roestvrij staal verstaan, die op schoorsteenkoppen van gemetselde schoorstenen worden gemonteerd om ze tegen weersomstandigheden te...

Schoorsteenkap

Schoorsteenkappen worden naar gelang de functie gecategoriseerd en gedefinieerd. Het is belangrijk dat er alleen materiaal gebruikt dat getest is en dat de schoorsteen niet vernauwd wordt in de...

Muurdoorvoer

Als u een rookkanaal aansluit en u de vereiste verbinding wilt maken via een wand of plafond van brandbaar materiaal

Rookgasventilator

Weersomstandigheden, een ongunstige plaatsing van de schoorsteen of een verkeerd bemeten schoorsteendoorsnede kunnen trekproblemen veroorzaken. Een rookgasventilator is een onderdeel dat de...

Schoorsteenberekening

Soms is het nodig om het specifiek bewijs te leveren voor de functionaliteit van de schoorsteen. De berekeningsmethode is gestandaardiseerd en in Europese termen samengevat onder EN 13384-1. De...

Uitlaatgasmassastroom

Onder de uitlaatgasmassastroom wordt de hoeveelheid uitgeputte massa uitlaatgassen van een haard per tijdseenheid verstaan. De uitlaatgasmassastroom en de bijbehorende CO2-volumeconcentratie...

Uitlaatgassen

Uitlaatgas is de term die wordt gebruikt voor de beschrijving van alle gasvormige afvalproducten die vrijkomen bij de verbranding van hout, olie, kolen en gas. Componenten van het uitlaatgas zijn...

Uitlaatpijp

Een uitlaatpijp leidt uitlaatgassen van de open haard naar de open lucht. Alle componenten tussen de ketelhals en de mond behoren structureel tot de uitlaatpijp. Elke uitlaatpijp moet worden...

Uitlaatsysteem

Het uitlaatsysteem geeft aan dat de uitlaatgassen uit de installatieruimte van de haard via de schoorsteen over het dak naar de open lucht worden geleid en dat ze op een veilige manier worden...

Gasanalyse

Bij een uitlaatgasmeting beoordeelt men de concentratie van de uitlaatgassen van de haard en verwarmingssystemen

Flexibele rookkanalen

Flexibele rookkanalen, ook wel flexibele rookpijpen genoemd, zijn rookkanalen die goedgekeurd zijn voor olie, gas en vaste brandstoffen en kunnen worden gebruikt tot een uitlaatgastemperatuur van...

Geluidsdemper schoorsteen

Vanwege het hoge energiegebruik van warmtegeneratoren worden verbranders ontworpen met kleine spuitmonden waarbij hoge druk in de verbrandingskamers maximaal wordt verkort. Dit resulteert in het...

Muurdoorvoer

Als u een rookkanaal aansluit en u de vereiste verbinding wilt maken via een wand of plafond van brandbaar materiaal

Enkelwandig-en dubbelwandig RVS Rookkanaal

RVS Rookkanalen worden in het interieur geïnstalleerd als alternatief voor roestvrijstalen rookkanalen op de buitenmuur. Onder bepaalde omstandigheden is de installatie van een buitenkoker niet...