Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft aangenomen.

Om uw recht uit te oefenen, moet u ons (iKontor GmbH, Kingsfordweg 15, 1043 GR Amsterdam, Nederland. E-mail: info@schoorsteenhandel.nl) door middel van een duidelijke verklaring bv. een brief verzonden per post, fax of e-mail over uw beslissing om het koopcontract te ontbinden. U kunt ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat overigens niet verplicht is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u het koopcontract wenst te ontbinden, zullen we uw betaling(en) die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere wijze van levering heeft gekozen dan degene die wij standaard aanbieden) onmiddellijk terug te betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over de annulering van het koopcontract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u heeft, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden de kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor retourzendingen die alleen kunnen worden vervoerd via expeditie, bedragen de kosten per retour € 600,00, op voorwaarde dat iKontor GmbH de retourzending organiseert. Het staat u vrij om op eigen kosten een retourzending te regelen.

Het recht is niet van toepassing op koopovereenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn. Dit betreft dus producten die op maat zijn gemaakt voor de klant en die dus duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. Dit geldt met name voor een speciaal deel componenten namelijk dat deel van de componenten met een inwendige diameter tot en met 120 mm en vanaf 200 mm. Ook koperen onderdelen vallen onder deze uitzondering.