Woordenlijst

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schoorsteenberekening

Schoorsteenberekening volgens EN 13384-1

Soms is het nodig om het specifiek bewijs te leveren voor de functionaliteit van de schoorsteen. De berekeningsmethode is gestandaardiseerd en in Europese termen samengevat onder EN 13384-1. De berekende parameters zijn belangrijk voor het ontwerp en de berekening in dwarsdoorsnede van een schoorsteen van roestvrijstaal.

Uitlaatgaswaarden (nominale warmteafgifte, soort brandstof, uitlaatgastemperatuur en persdruk) van de haard waaraan de schoorsteen moet worden aangesloten. Deze gegevens worden opgeslagen in een database en het is voldoende om de fabrikant van de open haard een naam te geven en de type.

Het type materiaal van de schoorsteen (bepaalt de ruwheid), ontwerp van de schoorsteen (effectieve hoogte, d.w.z. de afstand tussen de monding en de inleiding tot het verticale deel van de schoorsteen) en de verbindingspijp (verlengde lengte en afleidingen).

De luchtgegevens ter plaatse van de schoorsteen worden bepaald door de temperatuur en de buitenluchtdruk.

Het resultaat van de berekening van de schoorsteen geeft aan of de geselecteerde doorsnede van de schoorsteen en de schoorsteen volledig functioneel is onder reële omstandigheden.